GOOD FISH

De VISwijzer laat zien wat het Wereld Natuur Fonds en Good Fish Foundation een goede keuze vinden met het oog op de natuur en het milieu.Bij wild gevangen vis is gekeken naar bedreiging van de visstand, bijvangsten, verwondingen en sterfte en de gevolgen van de visserij voor de bodem.

Bij kweekvis is gekeken naar milieuvervuiling en energiegebruik en bedreiging van de wilde soorten, bijvoorbeeld door het gebruik van visolie en vismeel. 

VISWIJZER